Séria Light – osvedčený ľahký model

Podpery Goldschmitt Light preukázali v priebehu ich používania vynikajúce služby pre množstvo obytných a ľahkých úžitkových áut. Jedná sa o najpopulárnejší systém 4 podpier s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.

Hydraulické podpery majú jeden cieľ - stabilne podoprieť auto podľa možností terénu vo vodorovnej polohe. Tento cieľ podpery dokonale spĺňajú pri všetkých ľahkých obytných aj úžitkových (špeciálnych) autách do 4 ton.

Bezdrôtové ovládanie umožňuje podpery ovládať z vnútra, ale aj z vonku auta. Dosah diaľkového ovládania je približne 20 metrov. Stabilizáciu auta je možné dosiahnuť stlačením jediného tlačidla. Okrem stabilizácie vo vodorovnej polohe, je možné ručne nastaviť rôzne náklony auta podľa potreby.

Z hľadiska konštrukcie sú dostupné riešenia hydraulických podpier: vertikálne, teleskopické alebo sklápacie. Vhodný typ podpier sa vyberá v závislosti na konkrétnom podvozku a možnosti montáže vhodného typu.
podpery

Sklápacie podpery sú vhodné na montáž do stiesnených priestorov a na nízke podvozky. Široká škála možností montáže, ktorú Goldschmitt ponúka umožňuje umiestnenie hydraulických podpier skoro na všetky typy podvozkov. Podmienkou je, aby mal podvozok dostatočne tuhý rám, na ktorý je možné podpery upevniť.