Prídavné zaťaženie – Maximálne užitočné zaťaženie

 

S dovybaviteľnými komponentmi Goldschmitt môžete zvýšiť celkovú prípustnú hmotnosť vášho karavanu.

 

Výrobcovia vozidiel a zákazníci sledujú celkovú hmotnosť 3,5 tony, pretože táto hmotnostná trieda ponúka rôzne finančné výhody. Napríklad na spoplatnených cestách alebo na trajektoch. Okrem toho tieto vozidlá podliehajú štandardným pravidlám cestnej premávky a príslušným vodičským preukazom. Nemali by ste však podceňovať hmotnosť svojho vozidla, ale dávajte pozor na to. Najmä u obytných automobilov sa môže rýchlo stať, že sa prekročí hranica celkovej hmotnosti. Ak cestujete s preťaženým vozidlom a budete skontrolovaný políciou, budete pri prekročený hmotnosti pokutovaný podľa zákona. Nielen pokuty môžu byť drahé. Prekročenie celkovej povolenej hmotnosti poisťovne klasifikujú ako hrubo nedbanlivé správanie. Nezáleží na tom či ide o priemyselné alebo rekreačné vozidlo. Dôležité je to to nenechať zájsť až tak ďaleko. S nárastom, t.j. zvýšením maximálnej prípustnej celkovej hmotnosti, sa môžete cítiť na ceste lepšie a bezpečnejšie.

 

 

Problém s hmotnosťou
Každé vozidlo má na strane výrobcu vozidla zaregistrovanú v registrácii vozidla celkovú hmotnosť vozidla. Táto hmotnosť opisuje maximálnu prípustnú hmotnosť vozidla vrátane užitočného zaťaženia a osôb. Ak odpočítate prázdnu hmotnosť vozidla od celkovej prípustnej hmotnosti, dostanete maximálne užitočné zaťaženie, ktoré môžete prepravovať vo vašom vozidle. Táto hmotnosť sa nazýva užitočné zaťaženie a nikdy by sa nemala prekročiť. To je teória. Ale v praxi to často vyzerá inak. Zadný nosič, markíza, voda a ďalšie dôležité, špeciálne vybavenie rýchlo vyčerpajú hmotnostné rezervy. Hoci výrobcovia motorových vozidiel v súčasnosti takmer vždy uvádzajú prázdnu hmotnosť pripravenú na naloženie podľa DIN EN 1646-2, povolené tolerancie piatich percent môžu viesť k veľkým rozdielom.

Iba rovnováha prináša istotu
Aby ste sa mohli pohybovať v medziach zákona s vaším karavanom, mali by ste pravidelne vážiť svoje vozidlo v naloženom stave vrátane cestujúcich. túto službu Vám vieme na vyžiadanie zabezpečiť u našich partnerov.

S nárastom zaťaženia idete bezpečnejšie
V našich montážnych strediskách vidíme takmer každý deň, ako analýza skutočnej hmotnosti vozidla zapríčiní, že sa výraz tváre zákazníka zmení. Ak skutočná hmotnosť vozidla presiahne maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť, môžete buď dodatočne odpúšťať čerstvú vodu, alebo znížiť množstvo batožiny a kempingového príslušenstva, alebo zvýšiť prípustnú celkovú hmotnosť vozidla alebo zaťaženie nápravy vášho karavanu.

„Prídavné zaťaženie je magické slovo pre preťaženie karavanov“

V závislosti od modelu vozidla môže byť zvýšenie zaťaženia dosiahnuté namontovaním zosilneného alebo dodatočného pruženia v kombinácii s výmenou kolies(diskov)/pneumatiky. Ak zvážite zvýšenie užitočného zaťaženia pre váš karavan, môžete nás kontaktovať. Prostredníctvom našich dlhoročných skúseností Vám garantujeme odborné poradenstvo a optimálne riešenie pre vaše potreby.

Tým sa zvyšuje prípustná celková hmotnosť vozidla.

1. Dostupnosť
Radi pre vás skontrolujeme, akú má váš model vozidla nosnosť a či je možné zvýšiť zaťaženie náprav alebo prípustnú celkovú hmotnosť. Pre presné informácie by nám pomohla kópia osvedčenia o registrácii vozidla. Spojte sa s nami. Radi Vám poradíme a preskúmame možnosť zvýšenia užitočného zaťaženia.

2. Zosilnenie pruženia
Pre väčšinu zaťažení je potrebné vykonať úpravy podvozku. Namontovaním prídavných alebo vystužených pružinových prvkov sa môžu zvýšiť zaťaženia náprav a celková prípustná hmotnosť. V závislosti od typu vozidla, listové pružiny, vinuté pružiny, prídavné alebo plné vzduchové odpruženia sú k dispozícii pre dodatočnú zaťaž.

3. Kombinácia disk-pneumatika
Niektoré vozidlá vyžadujú pre preťaženie viac než len úpravu pruženia a zavesenia. Ak je štandardná kombinácia diskov a pneumatík príliš slabá, musia byť často namontované špeciálne disky a musia byť namontované vhodné pneumatiky. Naše hliníkové disky majú vysokú nosnosť a sú ideálne pre náklad.

4. Prijatie a vstup
Technické zmeny podvozku musia byť schválené skúšobnou organizáciou ako je TÜV alebo DEKRA. Inšpektor po inštalácii skontroluje protokol dielov alebo protokol o zaťažení a poskytne vám oficiálne osvedčenie, ktoré musíte predložiť príslušnému registračnému úradu na zápis do registračných dokladov vozidla.

Prehľad možného užitočného zaťaženia sa zvyšuje podľa typu vozidla.

Nutzlasterhoehungen_Uebersicht_Goldschmitt

Informácie v tabuľke slúžia ako návod a môžu sa v praxi líšiť. Upozorňujeme, že popri pružinovej optimalizácii môžu byť v prípade preťaženia potrebné ďalšie konštrukčné opatrenia. Technické a právne zmeny vyhradené. Žiadne reklamácie na úplnosť. Tu uvedené doplnky je možné realizovať len pri určitých modeloch a dizajnoch. Ak chcete skontrolovať možnosť doplnkov za váš typ vozidla, potrebujeme informácie o vašom vozidle, najlepšie kópiu registrácie vozidla. Preťaženie vyžaduje optimalizáciu sériového odpruženia. Typ optimalizácie závisí od požadovaného zaťaženia náprav alebo požadovanej celkovej hmotnosti vozidla. V závislosti na type vozidla a použitej pružinovej výstuži sa môžu realizovať rôzne nápravové a celkové zaťaženia. Všimnite si tiež nosnosť vašej kombinácie diskov a pneumatík. V závislosti od zaťaženia môže byť potrebné ich upraviť. Ak ste už nainštalovali potrebné komponenty na zvýšenie vášho vozidla, je možné v závislosti od technickej uskutočniteľnosti následne zvýšiť aj zaťaženie náprav a prípustnú celkovú hmotnosť. Musí sa zohľadniť aj nosnosť kombinácie disk-pneumatika.

 

Radi Vám poradíme na túto tému telefonicky alebo na mieste v našej spoločnosti karavan.sk